Интересни интерпретации за мислите на петела

Какво мисли петела когато гони кокошката?
'Ако не я стигна, поне ще се сгрея.'

прегледи 100

1 харесват, 0 не харесват