Който не може да не пие

Заека и вълкът влизат във един бар и заека поръчва:
-"Една водка за мен и една кола за вълка."
-"Добре." - отговорил бармана.
На следващия ден заека пак поръчва:
-"Две водки за мен и две коли за вълка."
Но този път вълкът се обидил и причакал заека извън бара и го пребил.
На по-следващия ден заека отново поръчва:
-"Три водки за мен и една кола за вълка."
Барманът учуден пита:
-"Е защо така бе, зайо?"
-"Защото вълкът като се напие не знае какво върши."

прегледи 90

1 харесват, 0 не харесват