Питали вълка:

Питали вълка: "Защо ти е дебел вратът?"
Рекъл: "Защото сам си върша работата."

прегледи 567

1 харесват, 0 не харесват