Горски свят

Обръщат цветята засмени лица,
кълвачът зачуква със клюна си чук,
разперва славейче нежни крилца
и цъфва във утрото пролетен звук.

Кресливата сврака-клюкарка за миг
гората обхожда, шумяща с пера,
разказва навред тържествуваща с вик
що става във тази зелена гора.

Лисица лукава приглажда кожух
и точи зъбите си бързо вълкът,
а пиленца голи в гнездото от пух
писукат: "Как весел навред е светът!"

Петя Дубарова

прегледи 1987

3 харесват, 0 не харесват