Връзката на животните със здравето и мира на човечеството

"Докато човек продължава да бъде безмилостен разрушител на останалите живи същества, той никога няма да познае здраве и мир. Докато хората на този свят избиват животни, те ще продължават да се избиват и помежду си."

Питагор, древногръцки математик и философ

прегледи 142

1 харесват, 0 не харесват