Какво ни коства да бъдем вегетарианци?

"На нас ни коства толкова малко да бъдем вегетарианци. А на животните им коства толкова много, когато не сме."

Гари Лорънс Франшън, американски учен и юрист, изтъкнат професор по право

прегледи 414

1 харесват, 0 не харесват